Werkwijze

U besteedt wel aan, maar zonder zicht op kosten, kwaliteitsborging of dossiervorming?
Ontbreekt het u aan actuele kennis over aanbestedingsprocedures en aanbestedingsregels?
Heeft u problemen met uw accountant over de rechtmatigheid van uw organisatie?
Of bent u op zoek naar (tijdelijke) ondersteuning op het gebied van inkoop en aanbestedingen?
Dan kan ik wellicht iets voor u betekenen!

Ik bied advies, hulp, trainingen en coaching bij (EU) aanbestedingen.

Doorlichten en professionaliseren van de inkoop,
Adviseren en concretiseren van Inkoop en aanbestedingen, Opstellen van inkoopbeleid,
Beschrijven en analyseren van inkoopprocessen,
Inzichtelijk maken van mogelijke inkoop synergie,
Opstellen van concrete acties die leiden tot kostenverlaging,
Vergroten van inkoop-awareness organisatie breed
Capaciteitstekort en meer aanbestedingen in de planning terwijl u wel uw organisatie wil bedienen?

Werkzaamheden worden op basis van 'freelance' uitgevoerd. Het voordeel voor uw organisatie: géén vaste personeelskosten en flexibele inzet van de gewenste dienstverlening.
Nog een bijkomend voordeel: onze werkzaamheden worden rechtstreeks, dus zonder tussenkomst van een bureau, uitgevoerd waardoor het uurtarief voor u lager is.
Welke invalshoek ook gekozen wordt, de aanpak is planmatig en resultaatgericht waarbij teamwork, creativiteit en enthousiasme de kernwaarden zijn. De gekozen aanpak is begrijpbaar en wordt geborgd binnen uw organisatie.

Met een juiste inkoop kunt u meer 'profit' halen uit uw eigen bedrijfsvoering. Binnen de overheid betekent dit rechtmatig, doelmatig en doeltreffend inkopen. De échte besparingen zijn door inkoop te verdienen in het tactische gedeelte van het inkoopproces (specificatiefase en selectiefase). Het financiële belang van inkoop binnen organisaties wordt steeds zichtbaarder o.a. door het inzicht dat een 'kleine' verlaging van de inkoopgebonden kosten al gauw kan leiden tot een 'forse' verbetering van het rendement van de onderneming.