Uit handen nemen

Onder de totale begeleiding van de Europese - nationale aanbesteding wordt verstaan het (volledig) uit handen nemen van de coördinatie en begeleiding van uw aanbestedingen.

van strategievorming tot en met contractering, van zowel de strategische elementen van de aanbesteding tot en met het penvoerderschap. Wij zullen alle relevante stukken opleveren, met dien verstande dat autorisatie en ondertekening de eindverantwoordelijkheid blijft van de opdrachtgever.

5 fases

Wij werken in 5 fases

  1. Voorbereidingsfase
  2. Specificatiefase
  3. Publicatiefase
  4. Inschrijving en gunning
  5. Contracteren

Nieuwe wetgeving

De nieuwe wetgeving is een feit, het MKB moet ook kunnen inschrijven op aanbestedingsprocedures. Dat is voor het MKB een hele vooruitgang maar aan de andere kant ook intens moeilijk. Ik kan u daar bij helpen.

Tenderned

Bent u al ingeschreven bij Tenderned? Doe dat als eerste op: www.tenderned.nl

Wat kan ik voor u doen: Het toetsen van uw inschrijving op procedure en actuele regelgeving.

Begeleiding

Het begeleiden, doorlopen van het aanbestedingsproces, verzorgen en uitvoeren van (EU) aanbestedingen voor werken, leveringen en diensten. Het adviseren bij de Nota van inlichtingen om de stip op de horizon te kunnen bepalen van de aanbestedende dienst. Alleen op die manier wordt een win-win situatie gecreëerd.

Nieuwe wetgeving

De nieuwe wetgeving is een feit, het MKB moet ook kunnen inschrijven op uw aanbestedingsprocedures. Dat is voor het MKB een hele vooruitgang maar aan de andere kant ook intens moeilijk. Ik kan u daar bij helpen.

Tenderned

Bent u al ingeschreven bij Tenderned? Doe dat als eerste op: www.tenderned.nl

Wat kan ik voor u doen: Uw stip op de horizon samen met u bepalen.

Het toetsen en of schrijven van uw aanbestedingsdocumenten op procedure en actuele regelgeving.

Begeleiding

Het begeleiden, doorlopen van het aanbestedingsproces, verzorgen en uitvoeren van (EU) aanbestedingen voor werken, leveringen en diensten. Het adviseren bij de Nota van Inlichtingen. Alleen op die manier wordt een win-win situatie gecreëerd.