Werkervaringen

Ervaring aanbesteding van diensten

 • Geïntegreerd ERP software pakket
 • Beleid openbare ruimte toeristische kernen
 • Architectenselectie
 • Inhuur personeel sociaal domein (gebiedsteams)
 • Inhuur loonwerkers
 • Het bieden van een kansrijke omgeving voor jeugd (Best Value Procurement)
 • Participatie en integratie
 • Buurtbemiddeling
 • Jongerenwerkers
 • Schuldhulpverlening
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Wmo cliÑ‘ntondersteuning
 • Extramurale zorg Wmo 2015 (Best Value Procurement)
 • Resultaat gerichte bekostiging Wmo Westfriesland (open house)
 • Lokale preventieve inkoop van jeugd, WMO en participatie
 • Stoelmassages
 • Schoonmaak
 • Vluchtelingenwerk
 • Sporttechnische inrichting en keuringen
 • Kolkenreiniging
 • Schonen van sloten
 • Onkruid en veegvuilbeheersing
 • Werkgeverstaken
 • Groen onderhoud
 • Arbo arts
 • Accountancy
 • Contractbeheer
 • Raamovereenkomst ICT personeel
 • Uitzendbureaus
 • Raamovereenkomst Werk en Welzijn
 • Wmo hulp in de huishouding
 • Wmo taxi vervoer (AOV)
 • Sociale werkplaats inbesteden
 • Catering
 • Vormgeving/DTP
 • Opmaak en Advertenties
 • Parkeergarage beheer
 • Geldgaarding
 • Verzekeringen (Auto, WA, Brand)
 • Leerlingenvervoer en zwemvervoer
 • Sociaal medische advisering
 • Medische advisering
 • Uitvoering minimaregelingen
 • Participatie (re-integratie- en inburgeringactiviteiten)
 • Beveiliging en alarmopvolging
 • Bestemmingsplannen
 • Reinigen en inspecteren riolering

Ervaring aanbesteding leveringen

 • Telefooncentrale
 • 12 service en civiel bussen
 • Kolkenzuiger
 • Waterelement
 • 2 glijbanen voor zwembad
 • Zaakgericht werken
 • Hardware en bijbehorende diensten
 • Papier veiling
 • Vuilniswagen zijladers
 • Voertuig met haaktrekarm
 • Afval inzamel voertuig
 • Kantoorartikelen
 • Multifunctionals
 • Drukwerk
 • Koffieautomaten
 • Hardware
 • Veegmachines
 • Verkeersborden, schoonmaak, onderhoud
 • Werkkleding
 • Auto's met laadbak, kraan en kopschot
 • Hekwerken
 • Riolering, 'pvc en beton'
 • Levering, installatie en onderhoud van trapliften
 • Wmo hulpmiddelen voor 9 gemeenten
 • Verkeerregelinstallaties
 • Geïntegreerd E-Hrm systeem en uitbesteden salarisadministratie
 • Stationary
 • Electra
 • Beplantingmaterialen
 • Openbare verlichting
 • Leverantie bestrating materialen (cradle to cradle)
 • Vacuüm/hogedruk combinatie
 • Maaimachines

Ervaring met de niet openbare procedure werken

 • Renovatie gemeentehuis Bussum, t.b.v. de Gemeente Gooise Meren
 • Melkwegbrug in Purmerend
 • Bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden nieuwbouw van woningen
 • Concurrentie gerichte dialoog Roald Dahl school in Zwaag
 • Concurrentie gerichte dialoog Corpenicus school in Hoorn
 • Bouw van een sporthal in Hoorn
 • Concurrentie gerichte dialoog geluidsscherm A7 afslag Hoorn Noord
 • Sporthal bouwen inclusief parkeerterrein aanleg in Edam-Volendam

Ervaring aanbesteding werken

 • Verbouw centrum jeugd en gezin (CJG)
 • Oud Blaricumerweg, 3 bruggen
 • Herinrichting en rioleringswerkzaamheden J.P. Thijssepark
 • Kunstgrasvelden
 • Wijk ontwikkeling (vervanging van riolering, bestrating en beplanting)
 • Bangert & Oosterpolder ontwikkeling
 • Bangert & Oosterpolder
 • Oostereiland Hoorn (monumentale gevangenis)
 • Grondwerken (bouw en woonrijp maken Groenwijck locatie)
 • Baanstee-Noord, Wegenbouwcontract
 • Vervanging oever remming en geleide werken
 • Asfalt
 • Doelenstallen restauratie
 • Vervanging kunstwerk
 • Sporthal